Консорціумом українських та європейських університетів, що спільно реалізують проект Tempus “Підтримка інновацій через вдосконалення законодавства у сфері вищої освіти України” 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES.

На даному етапі виконання Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, спільно з Національною металургійною академією України (національним координатором проекту) розроблено модель Положення про патентування та комерційне використання результатів наукових досліджень для вищих навчальних закладів України, яке за формою і змістом відповідає європейським практикам, а також узгоджене із підходами Національної мережі трансферу технології (NTTN) та може слугувати інструментом реалізації нової редакції Закону України «Про вищу освіту».

ІФНТУНГ та НМетАУ готові безкоштовно передати електронні версії цих документів за офіційними запитами зацікавленим університетам України.  Моделі документів можна отримати звернувшись за наступними контактами: проф.Шатоха В.І., НМетАУ (shatokha@metal.nmetau.edu.ua, тел.0652-474433), або доц.Карпаш М.О., ІФНТУНГ (mkarpash@nung.edu.ua, тел.03422-42002).

Довідково: Проект «Підтримка інновацій через вдосконалення законодавства у сфері вищої освіти України» 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES, реалізується консорціумом університетів на чолі з Університетом Лунду (Швеція), до складу якого входять ще 3 університети з Польщі, Великобританії, Португалії та 5 українських вищих навчальних закладів, Міністерство освіти і науки України та 3 неакадемічні українські партнери (детальніша інформація на сайті проекту www.spinoff-ua.eu)

 

1 Comment
  1. gate.io 6 months ago

    I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me? https://www.gate.io/pt-br/signup/XwNAU

Leave a reply

Your email address will not be published.

©2023 EMTD

Контакт

Зворотній звязок

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?