Всеукраїнська студентська олімпіада з енергетичного менеджменту

У період з 20 по 22 квітня 2015 р. в  Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" на базі Інституту енергозбереження та енергоменеджменту пройшла Всеукраїнська студентська олімпіада з енергетичного менеджменту. В ній взяли участь представники провідних ВНЗ України. Змагання проводилися за напрямами "Електротехніка та електротехнологія" і "Теплоенергетика".

Від ІФНТУНГ участь у заході взяли студенти групи ЕТм-11-2 Максим’юк Сергій та Кузик Михайло, які показали високий рівень знань та підготовки.

За результатами олімпіади студенти нашого університету нагороджені грамотами за участь та дипломом третього ступеня за зайняті місця:

Максим’юк Сергій – ІІІ місце;

Кузик Михайло – V місце.

 

З 20 по 24 квітня 2015 року на базі університету Гданська Політехніка (Польща) відбулася зустріч-семінар з метою презентації інноваційних проектів, запропонованих до-слідницькими групами з українських вузів та отримання консультацій, які допоможуть здійснити процес комерціалізації вказаних і подібних проектів. Семінар відбувся в рамках проекту Tempus «Підтримка інновацій через вдосконалення законодавства у сфері вищої освіти України» 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES. Даний проект реалізу-ється консорціумом університетів на чолі з Університетом Лунду (Швеція), до складу якого входять ще 3 університети: з Польщі, Великобританії, Португалії та 5 українських вищих навчальних закладів, Міністерство освіти і науки України та 3-х неакадемічних українських партнерів. Учасники семінару з України дізналися про передовий досвід у га-лузі захисту інтелектуальної власності в Польщі, а також процедури для комерціалізації досліджень професорсько-викладацького складу університету "Гданська політехніка".


Після представлення та оцінки запропонованих проектів перед представниками українських вузів виступила завідувач відділу наукових проектів університету п. О.Шафран, яка детально познайомила слухачів з організацією та джерелами фінансування наукових досліджень в університеті та практикою впроваджень їх результатів. Завідувачка відділу менеджменту якості п. А.Лендзіон розповіла про особливості практики оцінюван-ня та забезпечення якості навчання в університеті Гданська політехніка, а також впровад-ження систем менеджменту якості в практику роботи дослідницьких лабораторій універ-ситету.

Цікавою і продуктивною була зустріч делегації українських вчених з керівниками центру науки та впровадження університету п. Д.Кузнєвським та п. К.Малінським, які у формі інтерактивної розмови познайомили з особливостями внутрішньої організації та практикою роботи відділу трансферу технологій університету і, зокрема, реалізацією start-up проектів. Польські колеги детально зупинились на питаннях, що пов’язані з вирішен-ням проблем, що завжди є супутніми в процесі впровадження наукових розробок, і відпо-віли на чисельні питання українських науковців.

Особливий інтерес делегації вчених українських вузів викликало відвідування імерсивної (такої що забезпечує повний ефект присутності) лабораторії 3D візуалізації університету. Ця лабораторія лише введена в дію в університеті і дозволяє поряд з вирі-шенням освітніх завдань виконати ряд цікавих досліджень про які обмінялись ідеями наші та польські вчені, що виконують дослідження в лабораторії.


Окремо слід відмітити візит в Гданський науково-технологічний цент, співзаснов-ником якого є і університет Гданська політехніка. Директор НТЦ п. І.Дістершефт розпові-ла про структуру та функціонування науково-технологічного парку та наголосила на трьох перевагах, які він надає для науковців, що прагнуть впровадити свої результати дослід-жень. Ці переваги: правова підтримка оцінки та захисту інтелектуальної власності науков-ця, суттєві податкові пільги на протязі перших двох років впровадження в технопарку як складової Гданської відкритої економічної зони та надання площ і обладнання для проведення досліджень, презентації їх результатів. Як підтвердження сказаного, польські вчені розповіли про процес впровадження двох наукових розробок вже світового рівня вченими університету на базі Гданського науково-технологічного парку.


Під кінець зустрічей цікаву екскурсію по університету "Гданська політехніка" для представників вузів України провела завідувач міжнародного відділу п.М.Пономаренко.
Отримані знання та навички будуть використані для підтримки процесу комерціалі-зації в центрах з впровадження результатів наукових досліджень, що утворюються україн-ських університетах.

 

20-25 квітня представники ІФНТУНГ (асистент каф. механіки машин Василь Попович, студент-магістр Інституту нафтогазової інженерії Юрій Мороз) прийняли участь у проекті “Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine” (Підтримка інновацій через покращення законодавчої бази для вищої освіти в Україні), що проходив на базі Лундського Університету (м.Лунд, Швеція).

В рамках заходу команда ІФНТУНГ, брала участь у конкурсі інноваційних проектів, представила свій проект та зайняла 1 місце. В ході заходу були також проведенні індивідуальні та групові тренінги щодо покращення навичок роботи в оцінці бізнес ідей та складанні планів щодо їх реалізацій. Команди відвідали бізнес-інкубатор Лундського університету та інші центри сприяння підприємницької діяльності у місті.

Запронований проект є бізнес орієнтованим, демонструючи вченим університетів як можна перетворити свої компетенції у реальний проект. Іншою особливістю цього проекту є те, що представляв її студент-магістр, тоді як інші проекти презентовані були аспірантами.

Слід зазначити, що саме співпраця з організацією «Темпус» відкриває безмежні можливості розвитку для нашого університету та вдосконалення професійних навичок його кадрового штабу. 

 

У період з 21 по 24 квітня відбулась робоча зустріч партнерів проекту “Development of a network for the cooperation promotion of Renewable Energy Sources ” (Розвиток мережі для співпраці і поширення відновних джерел енергії – BUS OZE), координатором якого виступає Університет науки і технологій Гірничо-металургійна академія ім.С.Сташіца (м.Краків, Польща). Іншими європейськими партнерами проекту є Енергетична академія Самсо (Данія), Університет Мішкольца (Угорщина) та Карінтійський університет (Австрія).

21 та 22 квітня 2015 року партнери проекту брали участь в заходах в рамках 4-ої міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергтика – 2015».

23 квітня партнери проекту взяли участь в роботі секції «Енергетика для сталого розвитку», де виступили із цікавими та грунтовними доповідями, що викликали значний інтерес. Також було проведено екскурсію об’єктами відновної енергетики на базі ІФНТУНГ, а після обіду були екскурсії на КП «Водоекотехпром» та когенераційну установку КП «Теплокомуненерго».

Більше про візит -  http://www.firtka.if.ua/?action=show&id=75319

24 квітня 2015 року на базі відпочинкового комплексу «Буковель» Інститут розвитку міста «Новий Івано-Франківськ» спільно з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу в рамках 4-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика 2015» було проведено круглий стіл з питань енергоефективності та відновних джерел енергії з експертами з Польщі та Австрії.

Серед ключових питань, які були обговорені в рамках круглого столу є стан і перспективи використання відновних джерел енергії в Івано-Франківську та області, можливості поширення європейського передового досвіду в цій галузі (пасивна архітектура, енергоефективність, геотермальна та сонячна енергія), а також особливості та практика реалізації муніципальних енергетичних планів.

Більше про візит –  http://www.firtka.if.ua/?action=show&id=75462

Відеосюжети про візит -  https://www.youtube.com/watch?v=CBMS4WGLnAo

 https://www.youtube.com/watch?v=HRwUsVU0AzQ

 

У період з 3 по 4 лютого 2014 року на базі Нового університету Бакінгемширу (Великобританія) відбулася 3-тя кординаційна зустріч в рамках проекту TEMPUS 543966 «Вища інженерна освіта для екологічно усталеного промислового розвитку»  «HIGHER ENGINEERING TRAINING FOR ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE INDUSTRIAL DEVELOPMENT (HETES)».

Дочірні категорії