Технологія визначення теплоти згоряння природного газу

Колективом кафедри за останні 5 років розроблено та реалізовано інноваційну технологію визначення питомої теплоти згоряння природного газу.

Технологія передбачає вимірювання швидкості поширення звуку та вмісту СО2 в природному газі, а підставі результатів вимірювань за допомогою алгоритмів штучних нейронних мереж розраховується нижча теплота згоряння природного газу. Виготовлений пристрій, який реалізує запропоновану технологію, пройшов численні порівняльні польові дослідження, які підтвердили його основні переваги:

- відсутність потреби у спалюванні чи хімічному аналізуванні газу

- швидкодію – до 1 хв на виконання вимірювання

- точність – відносна похибка до 5% порівняно з результатами хроматографії

- легкість у використанні.

Пропонується співпраця у наступних формах:

- спільне виготовлення пристроїв

- продаж технології