Про кафедру

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ (листопад 2015 року)

 

Кафедра «Технічної діагностики та моніторингу» створена 1 травня 2005 року (наказ № 49 від 24. 05. 2005 р.) при факультеті нафтогазопроводів.

З 1 вересня  2005  року  кафедра  забезпечує  навчальний  процес  за  програмою  підготовлення бакалаврів спеціальностей «газонафтопроводи та газонафтосховища», «буріння», «видобування нафти і газу»,  «технологія і устаткування зварювання», «технологія і  устаткування відновлення та підвищення  зносостійкості  машин і конструкцій»,  «обладнання  нафтових і газових  промислів», «екологія   та  охорона  навколишнього   середовища»,   «геодезія,  картографія  та  землеустрій»,    «автомобільний  транспорт»,  «економіка підприємства», «облік і аудит», «фінанси і кредит», «документознавство та інформаційна діяльність».

Перелік дисциплін по кафедрі Технічної  діагностики і моніторингу

Напрям «Технічна діагностика і неруйнівний контроль»
•    Технічна діагностика бурового обладнання та інструменту
•    Технічна діагностика систем нафтогазопостачання
•    Технічна діагностика трубопроводів
•    Технічна діагностика електрообладнання
•    Практикум з технічного діагностування
•    Методи і засоби технічної діагностики зварних з’єднань об’єктів нафтогазового господарства
•    Методи та засоби неруйнівного контролю матеріалів та виробів
•    Методи контролю стану робочих поверхонь
•    Методи екологічної діагностики
•    Контроль якості зварювання
•    Управління якістю у зварювальному виробництві

Напрям «Метрологія, стандартизація і сертифікація»
•    Метрологія, стандартизація і сертифікація
•    Основи метрології, стандартизації та контролю якості
•    Основи метрології, електричних та технологічних вимірювань
•    Облік газу в системах газопостачання
•    Основи забезпечення якості в нафтогазовій інженерії
•    Основи забезпечення якості в нафтогазовій промисловості
•    Система управління якістю
•    Екологічна стандартизація і сертифікація
•    Стандартизація
•    Стандартизація і сертифікація
•    Стандартизація, сертифікація та управління якістю
•    Стандартизація в сфері оцінки майна
•    Стандартизація, сертифікація та управління туристичними послугами

Напрям «Енергетика»
•    Основи енергетичного аудиту
•    Енергоефективність та енергопланування
•    Енергозберігаючі технології в архітектурі
•    Методи оброблення інформації та ринок енергії
•    Енергоощадність в теплотехнічних процесах і установках
•    Нетрадиційні енергоресурси
•    Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

Інші дисципліни
•    Сучасні методи обробки інформації в інженерних дослідженнях
•    Сучасні методи опрацювання інформації в інженерних дисциплінах
•    Новітні методи прикладної фізики та математики в інженерних дослідженнях
•    Електронне врядування, інформаційні ресурси та сервіси в державній службі
•    Радіоелектроніка
•    Організація міжнародною науково-технічною співпрацею управління проектами
•    Науково-дослідна робота студентів

Для  проведення  практичних  і  лабораторних  робіт  на  кафедрі   облаштовані  спеціалізовані  лабораторії -  «Технічного діагностування об’єктів  нафтогазового  комплексу»,  «Метрології та контролю  якості», «Стандартизації і сертифікації продукції», «Енергетичного контролю та  енергоаудиту».  На  прилеглій  території  до  навчальних  лабораторій  кафедри  розміщений  навчально - науковий полігон для технічної діагностики підземних комунікацій.

З  2005  року  філіал  кафедри  розміщений  на  НВФ  «Зонд».  НВФ  «Зонд» – підприємство,  яке  здійснює   повний  комплекс  робіт у сфері неруйнівного контролю та технічної діагностики – від теоретичного опрацювання поставлених завдань до їх реалізації  в технічних засобах і технологіях контролю. Ефективність філіалу підтверджується при проведенні занять, які вимагають великої кількості лабораторного обладнання. Студенти мають можливість вивчати  сучасне  обладнання  для дефектоскопії,  знайомитись  із  сучасними   методиками  визначення  дефектів  у  виробах  із твердих   матеріалів,  вивчати  методики  використання  обчислювальної  техніки  і  відповідне  програмне   забезпечення  з  метою виявлення дефектів. Кращі студенти після закінчення ними ІФНТУНГ мають можливості працевлаштування на НВФ «Зонд».

Кафедра ТДМ у цифрах і фактах (станом на 01.01.2011):

Загалом персонал кафедр становить 15 осіб, зокрема 1 докт.техн.наук, 5 канд.техн.наук, 3 асистенти, 2 аспіранти.

Науково-методочний доробок кафедри ТДМ: 5 навчальних посібників, 2 монографій, понад 20 методичних розробок, 150 статей, 15 патентів, 100 тез конференцій