Рекомендована література

Рекомедації від викладачів кафедри ТДМ, щодо навчальної та додаткової літературу по дисциплінам, що викладаються на кафедрі ТДМ