Магістерська програма "Енергетичний менеджмент"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра енергетичного менеджменту і технічної діагностики
здійснює підготовку магістрів за спеціальністю
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
спеціалізація
«Енергетичний менеджмент»
(сертифікат МОНУ про акредитацію НД-IV №0980901 від 11.01.2017 р.)

 

З 2015 році здійснюється набір на спеціалізацію «Енергетичний менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з енергетичного менеджменту.
Енергетичний менеджмент забезпечує енергоефективне і енергоощадне управління енергетичними потоками в різних галузях економіки з метою сталого розвитку. Студенти отримують підготовку за напрямками теплотехніки, електротехніки та економіки для вирішення завдань енергетичного менеджменту.

Сфера діяльності:
· ֍ розроблення, впровадження систем енергетичного аудиту
· ֍ дослідження причин перевитрат енергії та розроблення методів і заходів їх ліквідації або мінімізації;
· ֍ розроблення способів підвищення ефективності використання енергії на конкретних підприємствах і в установах;
· ֍ обґрунтування заходів щодо модернізації існуючих виробництв, зокрема і нафтогазового комплексу України, в напрямку енергоефективного використання та заощадження різних форм енергетичних ресурсів;
· ֍ практичне використання прогресивних технологій заощадження енергетичних ресурсів на виробництві та на підприємствах та установах соціальної сфери України;
֍ науково-дослідна діяльність в галузі енергетичного менеджменту.

· Посади, на яких може працювати магістр з енергетичного менеджменту: менеджер з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер); науковий співробітник (енергозбереження та енергоефективність); експерт із енергозбереження та енергоефективності; консультант із енергозбереження в будівлях; консультант із енергозбереження та енергоефективності; експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії; провідний інженер з об'єктивного контролю; науковий співробітник-консультант (енергозбереження та енергоефективність).

Кафедра енергетичного менеджменту та технічної діагностики активно співпрацює з вітчизняними та міжнародними освітніми та науково-дослідними інститутами.

З метою вдосконалення та покращення професійних компетенцій та обміну досвідом студентів та аспірантів організовуються міжнародні стажування та практики молодих науковців та студентів з партнерськими інституціями Польщі, Німеччини, Румунії та ін.

Після закінчення навчання в нашому університеті студенти отримають диплом ІФНТУНГ на рівні кваліфікаційних вимог відповідно до магістра з енергетичного менеджменту.

 

В університеті створена та успішно діє ліцензована лабораторія енергоаудиту (свідоцтво №108, видане Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів), яка оснащена найновішими технічними засобами для проведення енергетичного аудиту.
Підчас навчання студенти матимуть змогу отримати навики роботи з найновішими технічними засобами лабораторії енергоаудиту.
Навчальний процес тісно пов'язаний з науковою діяльністю професорсько-викладацького колективу кафедри: 3 професори, д.т.н.; 8 доценти, к.т.н.; 3 асистенти, аспіранти.
Магістри, які проявлять схильність до наукової роботи, буде надаватись можливість вступу до аспірантури при ІФНТУНГ.

Що вивчає магістр в процесі підготовки (90 кредитів ECTS, термін навчання 1,5 року)


Цикл 1 - Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни


֍ Організація, планування та управління виробництвом
֍ Міжнародна науково-дослідна співпраця
֍ Охорона праці в галузі
֍ Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта

Цикл 2 - Дисципліни професійної та практичної підготовки

֍ Проектування та експлуатація систем електропостачання

֍ Моделювання перетворювачів енергії

֍ Управління проектами в енергетиці

֍ Енергетична політика

֍ Енергетичний менеджмент

֍ Енергетична ефективність та контроль устаткування та споруд

֍ Енергетичні ринки та маркетингові дослідження в енергетиці

֍ Інформаційні технології в енергетиці

֍ Відновна енергетика

֍ Математичні методи наукових досліджень

Де магістр проходить практику:

Для студентів планується проходження практики та стажування на базі навчальних закладів, виробничих підприємств, закладів сфери послуг та громадських інституцій на терені Європейського Союзу:

- можливість працювати над реальними проектами в сучасних лабораторіях з новітнім обладнанням;
- досвід роботи в престижному Європейському університеті чи відомій компанії;
- багато подорожей, незабутніх вражень;
- нові друзі з усього світу.