На базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 21 вересня 2016 р. у щойно відкритому науковому містечку «Нова Енергія» (https://www.facebook.com/NewEnergyScienceCity/) відбулася фінальна конференція в рамках проекту Темпус «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development) 543966-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (http://hetes.com.ua/), який фінасується за кошти Європейського Союзу. Окрім учаснників від ІФНТУНГ у конференції взяли участь представники Католицького університету Льовена (м. Гент, Бельгія), Національнальної металургійної академії України, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Донецького національного технічного університету (м. Покровськ). Учасники конференції підбили підсумки виконання проекту, основний акцент ставився на питання реформування освіти в напрямку сталого розвитку, створення нових навчальних програм для сталого розвитку за прикладом західно-європейських університетів, які є учасниками проекту. Окрема увага була присвячена питанню зв’язку між інноваціями у галузі сталого розвитку та змістом вищої освіти, як приклад такої взаємодії представникам українських університетів було продемонстровано бельгійськими колегами чимало новітніх технологій, серед яких: Profinet і Profienergy - мережа управління автоматичними лініями (зокрема для автомобілебудівної промисловості) з функцією заощадження енергії під час простою обладнання; технології проектування і підбору енергоефективного світлодіодного освітлення «Green Light Flanders»; створення компактних зарядних станцій електроавтомобілів для приватних господарств; енергоефективні технології очистки води з застосуванням іонобарьєрних технологій. Важливо відмітити, що усі ці технології створені у тісній співпраці між промисловістю і університетом і повністю відповідають парадигмі сталого розвитку. Як приклад слідування ідеї сталого розвитку і навчання впродовж всього життя в ІФНТУНГ представив проф. Карпаш М.О. у презентації концепції наукового містечка «Нова Енергія», як сучасної платформи і соціальний проект для отримання знань про нові наукові досягнення, нові розробки та новітні технології у сфері енергетики та відновних джерел енергії. Останнім етапом завершення проекту є створення на базі кожного університету до кінця 2016 р. консультаційно-навчального центру сталого розвитку, наповненого відповідним обладнанням. В ІФНТУНГ створений центр сталого розвитку в рамках зазначеного проекту при кафедрі «Енергетичного менеджменту і технічної діагностики» буде наповнений обладнанням, що спрямоване на демонстрацію можливостей відновлювальної енергетики і визначення ефективного використання енергії.

       

Від часу свого заснування кафедра активно займається міжнародною науково-технічною та освітньою співпрацею. 

intl relations map

 

Станом на початок 2016 року колективом кафедри виконано наступні міжнародні проекти:

2006

SM_SCM-T043B05-2005 «Всеукраїнська мережа регіональних консультаційних пунктів європейської системи залікового перекладу (ECTS)» (All-Ukrainian Network of ECTS Regional Consulting Points)

UKR 09/005 “Master in energy-management and energy planning” (Підготовка магістрів з енергоменеджементу та енергопланування) за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії

2007-2008

TEMPUS SM_SCM-T029B06-2006 «Стратегія розвитку міжнародної мобільності українських студентів з використанням можливостей кредитно-модульної системи» (Development of Strategy of UA Students International Mobility Using the ECTS Opportunities)

2009

159239-TEMPUS-1-2009-1-SE-TEMPUS-JPGR “Інноваційна міжуніверситетська мережа для розвитку партнерства з підприємствами” (Innovation cross-university network for development of partnership with enterprises)

Programme Funded by EU, INOGATE, Project “Harmonisation of Gas and Oil Technical Standards and Practices in Eastern Europe and the Caucasus” (Гармонізація нафтогазових стандартів та практик у Східній Європі та на Кавказі), TACIS/2006/122-856

Programme Funded by EU, INOGATE, Project “Safety and Security of Main Gas Transit Infrastructure in Eastern Europe and the Caucasus” (Безпека та безпечність магістральних газопроводів у Східній Європі та на Кавказі) , EuropeAid/123286/C/SER/MULTI

2010-2011

HUSKROUA/0901/062 “Quality Assurance for Society-Oriented Education, Research and Development” (Забезпечення якості суспільно-орієнтованих освіти, досліджень та розробок), ENPI CBC Programme Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine 2007-2013

2012

530158-TEMPUS-1-2012-1-SETEMPUS-SMHES Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine (Підтримка інновацій шляхом покращення нормативних та законодавчих рамок для вищої освіти в Україні)

Project “Development of a network of cooperation for the promotion of Renewable Energy Sources - BUS OZE” (Розвиток мережі співпраці для просування відновних джерел енергії). Funded by ERDF

2013

543966-TEMPUS-1-2013-BE-TEMPUS-JPCR, Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development (Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку)

2014

FP7 project 609570 “Building a more effective pathway leading from research to innovation through cooperation between the European Union and Eastern Partnership countries in the field of energy efficiency”

2015

Project NR 313/2015/PPR2015 «Implementation of solutions with the use of renewable energy sources and improvement of energy-efficiency in Tlumach District” Funded by MFA of Poland. University coordinator

 “Reform of Naftogaz and the Ukrainian Gas Sector”, Preliminary Project/Planning Phase. (in partnership with PETRAD).  Funded by MFA of Norway.

logo hetes 5

543966-TEMPUS-1-2013-BE-TEMPUS-JPCR, Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development (Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку) - http://hetes.com.ua 

logo 1

FP7 project 609570 “Building a more effective pathway leading from research to innovation through cooperation between the European Union and Eastern Partnership countries in the field of energy efficiency” - http://innovereast.eu